ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2564

20  ต.ค. 2564

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เผยแพร่และโฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหาการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูลแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์ (ครั้งที่ 2)