(เชิญชวน) ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood)(เชิญชวน) ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood)