17  ก.ค. 2561
ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์
7  ม.ค. 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2561
26  ธ.ค. 2561
สมัครสมาชิกโครงการทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก โดยวิธี Immunochromatography ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ประจำปี 2562
28  ก.ย. 2561
สมัครสมาชิกทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี 2562
17  ม.ค. 2562
เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง
9  ม.ค. 2562
(ยกเลิก) ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างสอบเทียบเครื่อง Spectrophotometer
9  ม.ค. 2562
เชิญชวนสาธารณชน ร่วมวิจารณ์แบบเป็นลายลักษณอักษร (ผ่าน Google Form) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง
3  ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2562

Calendar

Poll

Stats

Brand