17  ก.ค. 2561
ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์
31  ส.ค. 2561
Antibiogram Region 5
1  ก.พ. 2562
เฉลยผลเบื้องต้นการทดสอบความชํานาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ
7  ม.ค. 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2561
11  มี.ค. 2562
[ประกาศ กรมวิทย์ฯ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4  มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2562
11  ก.พ. 2562
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีคเวลาและปริมาณรังสีเอกซ์ (kVp Time and Exposure Meter)
1  ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Calendar

Poll

Stats

Brand