15  ต.ค. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานประจำห้องทดลอง)
26  ก.ย. 2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
18  ก.ย. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานบริการ)
13  ก.ย. 2562
รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนทดสอบความชำนาญ การตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออก Antibody และ Antigen โดยวิธี Immunochromatography (IC) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
2  ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2562
7  ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2562
8  ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
5  มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2562

Calendar

Poll

Stats

Brand