7  ส.ค. 2563
สมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การตรวจ Dengue NS1 Antigen, Dengue IgM และ Dengue IgG ประจำปีงบประมาณ 2564
21  ก.ย. 2563
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดส่งวัตถุทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2564
20  ส.ค. 2563
รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ แผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี 2563
14  พ.ค. 2563
งดรับเอกสารที่ราชการออกให้
6  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
2  พ.ย. 2563
แผนการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
29  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2563
29  ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Calendar

Poll

Stats

Brand