16  มิ.ย. 2563
รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ แผนทดสอบความชำนาญ การตรวจ Dengue NS1 Antigen, Dengue IgM และ Dengue IgG ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย รอบที่ 1 ปี 63
14  พ.ค. 2563
งดรับเอกสารที่ราชการออกให้
8  เม.ย. 2563
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
31  ส.ค. 2561
Antibiogram Region 5
26  พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
20  พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2563
22  เม.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2563
4  มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2563

Calendar

Poll

Stats

Brand