19  เม.ย. 2564
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
7  เม.ย. 2564
รายงานผลเบื้องต้นการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก Dengue NS1 Antigen, Dengue IgM และ Dengue IgG ประจำปี 2564
7  เม.ย. 2564
รายงานผลการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ (รพ.สต.) รอบที่ 1/2564
21  ก.ย. 2563
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดส่งวัตถุทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2564
24  มี.ค. 2564
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563
17  ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2564
4  ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2563
6  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Calendar

Poll

Stats

Brand