19  ต.ค. 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2564
1  ต.ค. 2564
การรับสมัครสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ปี 2565
21  ก.ย. 2564
รายงานสรุปผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
21  ก.ย. 2564
รายงานสรุปผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
20  ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2564
21  ก.ย. 2564
(เชิญชวน) ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood)
21  ก.ย. 2564
(เชิญชวน) ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เครื่องอ่านปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์ (Densitometer, Imaging analyzer) (ครั้งที่ 2)
17  ก.ย. 2564
แผนการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

Calendar

Poll

Stats

Brand